Address: 4th Floor, Building A and B, No. 119 Huawei Road, Qianshan Industrial Zone, Xiangzhou District, Zhuhai City